Reportage från Simrislundsskolan

Eleverna på yrkesprogrammen i årskurs 1 har fått i uppgift i kursen svenska att skriva ett reportage från sin praktikplats. Det här är ett sådant reportage, från J.E. på Barn och fritid som gjort praktik på Simrislundsskolan. 

Simrislundsskolan – En toppenskola för alla

Jag är lärling på Simrislundsskolan. Här kommer du bland annat att få läsa om mina åsikter om skolan och en intervju.

Simrislundsskolan är en stor och fin skola i Simrishamn där det händer många roliga aktiviteter. Jag har APL (Arbetsplatsförlagd utbildning lärande) hos en helt underbar förskoleklass A med 21 stycken elever i samt med två stycken inspirerade och skickliga lärare.

Det jag har iakttagit i förskoleklass A utförs arbetet på ett bra, utförligt och pedagogiskt sätt. Jag anser att de två lärarna tar hand om barnen på ett väldigt bra vis och samtidigt undervisar och arbetar på ett pedagogiskt sätt. Även om de undervisar en stor förskoleklass med 21 stycken elever i, tar de ändå tid till varje elev genom att lyssna på dem och se till att de lyckas på bästa sätt.

En stor del av arbetsplatsen bidrar till min utbildning genom att lärare och annan personal pratar med mig och visar hur man gör olika saker. Då jag lär mig många pedagogiska saker till exempel hur och vad man gör för att saker och ting ska fungera.

Jag har lärt mig exempelvis på vilka sätt man ska dokumentera och observera hur barnen gör olika uppgifter och lek och varför de gör som de gör. På det sättet blir man man bättre på att lyssna, förstå och möta barnen, därmed kan man utmana deras förmågor och tänkande.

I början var det lite spänt i klassen, jag kände mig lite besvärlig och det var nästan ingen som vågade att prata med mig.

Men nu har allting förändrats, jag känner mig helt och hållet insläppt i klassen, barnen pratar mycket med mig och de vill dela sina åsikter. En av eleverna i klassen kom till och med fram till mig och visade vad han hade byggt för leksak och vad det var för något, vilket han aldrig skulle gjort i början när jag var där. Då kände jag mig som en pedagog men framförallt som en viktig person för honom.

De kunskaper jag kommer att behöva för 1 att jobba som förskollärare är naturguidning för att kunna ta med barnen ut i naturen. Det är även viktigt med pedagogik och kommunikation för att kunna kommunicera med barnen på rätt sätt. Lärande och utveckling är också en betydelsefull kurs för att kunna förstå barn i olika åldrar. Eftersom det finns två stycken elever i klassen som pratar engelska så är det bra att kunna språket.

Jag intervjuade Ali som är lärare för klass 2B och frågade henne hur det är att arbeta där.

– Det är rätt så tufft men ändå rätt så kul, skoldagarna är väldigt omväxlande. Jag har ju alltid dagen fullplanerad men det blir aldrig som jag tänkt. Det kan bero på att något som hänt i världen eller med något barn som man måste lägga ner fokus på, sa Ali.

Fortsättningsvis säger Ali att hon alltid är glad när hon kommer till jobbet. Hon tycker att hon har bra kollegor samt bra rektor även om hon ibland kan vara tuff. Därefter sa hon att hon har många bra elever som kommer ifrån många socialgrupper. Vidare berättar hon att det finns de elever som har det bättre utanför skolan som även har det bra i skolan – men det finns även de elever som har det lite tuffare utanför skolan, men som ändå har det bra i skolan.

– Händer något varken bra eller dåligt så är alla redo för att hjälpa till, sa Ali.

Jag frågade även hur arbetet har förändrats under de år hon arbetat inom yrket.

Hon menade på att det är väldigt mycket som har förändrats. För det första så har kraven ökat på vad barnen ska kunna för att bli godkända. Barn och föräldrar har förändrats.

– För att få eleverna att vilja göra något så måste man fånga barnens respekt. Förr var det att barn sa att man ska lyssna på lärarna. Men nu måste lärarna ha deras respekt för att få med dem att göra saker, berättade Ali.

Sedan berättade hon även att barn nuförtiden har lägre allmänbildning, som exempelvis månader, adress och nummer. Bland annat beror det på att ungdomar oftast bara sitter vid mobilen. Det är stor skillnad på vad det var förr, nuförtiden är barn bättre på till exempel engelska och veta hur man ska göra med datorinställningar.

Min sista fråga till henne var om hon känner att hon gör nytta och är till hjälp.

– Ja!, sa Ali glatt. Därefter berättade hon att idag är det ännu viktigare än förr att kunna läsa. Idag klarar man sig inte utan mobil och dator.

Ali menar att hon tycker att hon gör ett viktigt arbete i lärarrollen genom att lära ut hur man läser och skriver.

Hon vill visa att det faktiskt är kul att lära sig nya saker och hon vill få eleverna att växa. Ali fortsätter med att förklara att vissa elever växer mer än andra.

– Jag skulle aldrig kunna gå till ett jobb som jag skulle känt att jag inte skulle gjort någon nytta, sa Ali med en betonad röst.

Med detta vill jag berätta att Simrislundsskolan är en passionerad och bra skola där man får ta del av många fina upplevelser och lärorika lektioner tillsammans med inspirerande lärare.

Av: J.E.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *