Om skolan

Nova är en liten skola med runt 300 elever. Du har stora möjligheter att påverka men framförallt riskerar du aldrig att bli en i mängden hos oss. Du blir sedd och lyssnad på, fullmatad med kunskap och utrustad med rätt verktyg. Hitta din ledstjärna i livet och bygg upp din kunskapsbank med hjälp av eldsjälar till lärare och skolpersonal. Efter tre år hos oss är du redo för framtiden oavsett om du vill ge dig ut i arbetslivet eller plugga vidare. Du får större insikter som leder till bättre framtidsutsikter.

Elever som studerar och lärare som svarar på frågor.

Gränslösa klassrum

För oss är det viktigt att du får många intryck utifrån under din gymnasietid. Oavsett vilket program du går är vi måna om att du får ta del av vår omvärld. Både genom att du får lämna skolans lokaler för studieresor, utbyten och utflykter men också genom att vi välkomnar omvärlden in till oss, genom gästföreläsare och andra besök.

En aktiv elevkår

Elevdemokrati och elevinflytande är inte bara något vi pratar om. Det finns nästan ingenting på skolan som du som elev inte har möjlighet att vara med och påverka. Vi har en aktiv och fristående elevkår på skolan som lyfter dina frågor och arrangerar olika events under året.

Studieverkstaden och X-pass

Vi vill hjälpa dig nå din fulla potential med studierna, oavsett vilken nivå du befinner dig på. I studieverkstaden kan du sitta och göra dina läxor och få hjälp om det behövs innan du går hem för dagen. Det är också en plats där du kan sitta med dina klasskamrater för att göra grupparbeten. Vissa av våra lärare erbjuder också extrapass i t. ex. matematik och fysik. Extrapassen är frivilliga och du behöver inte boka i förväg.

Elevhälsa

Ditt välmående är vår högsta prioritet. Trots att vi är en mindre skola har vi ett stort elevhälsoteam (EHT) som stöttar dig både socialt och med dina studier. Vi lägger de resurser som krävs för att du som elev ska få en trygg och bra gymnasietid.

"Breakfast club"

Fyra dagar i veckan serveras det frukost på skolan där elever och personal kan ta en macka tillsammans och mötas utanför klassrummet i en mer informell miljö. Frukosten är så mycket mer än en frukost, det är en viktig mötesplats för alla på Nova.

Lunch på stan

Istället för att äta lunch i en skolmatsal får du ett lunchkort och äter på någon av Simrishamns restauranger. Det finns många olika ställen att välja på så det är lätt att variera sig. Du väljer själv varje dag var du vill gå och äta. Vår personal har möjlighet att äta pedagogiska luncher för att främja relationer och bättre ha möjlighet att stötta er som elever.