Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning mot pedagogiskt och socialt arbete

Alla minns sin första favoritlärare eller ledare. Vill du bli den personen för andra? Hos oss får du alla verktyg du behöver för att jobba med barn och unga, men även vuxna. Stor vikt läggs vid att du får utveckla ditt eget personliga ledarskap.

Elev på APL

Du kommer få en ökad förståelse för hur du ska möta människor i alla möjliga situationer och lära dig mycket som du kommer ha stor nytta av senare i livet, alldeles oavsett vad du arbetar med. Vi har många spännande och roliga praktikplatser, på förskolor, skolor, gym och föreningar, där du får växa in i rollen som ledare i den bästa tänkbara miljön.

Skräddarsydd APL
Vi har ett välutvecklat samarbete med arbetsplatser i regionen och försöker så gott det går att skräddarsy din APL efter din inriktning och dina intressen.

Du blir en förebild
Om du arbetar med barn och unga kommer de att knyta an till dig och du kommer att bli en viktig förebild. Du kan få både teckningar och andra former av uppskattning från dina APLplatser - som ett kvitto på ett fint jobb.

Många nya intryck
Vi gör studiebesök och välkomnar gästföreläsare. Vi tror att fler intryck utifrån gör dig mer redo för arbetslivet.

Tre år med Barn- och fritidsprogrammet

  • Här får du grundläggande kurser om hur människor utvecklas och lär sig, vad som formar oss och får oss att må bra.
  • Under andra året får du utveckla ditt ledarskap genom att se andras behov och intressen. Fördjupa dig inom barns utveckling och lärande eller inom träningslära.
  • Du får mer avancerade verktyg för att utveckla ditt ledarskap. Du arbetar mer självständigt med att planera, leda och utvärdera olika aktiviteter utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Poängplan

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete 1

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Skapande verksamhet

100

Vardagsolyckor

100

Naturguidning 1

100

Aktivitetsledarskap

100

Specialpedagogik 1

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100